090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Advokat & Jurist i Umeå

Med jurist avses vanligen en person som avlagt jur.kand. examen, men titeln är inte skyddad och vem som helst får kalla sig för jurist. Det finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet för att få kalla sig för jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige.

Advokattiteln är skyddad i lag. Bara den som blivit antagen som ledamot i Sveriges advokatsamfund får kalla sig för advokat. Utöver jur.kand. utbildning med avlagd examen krävs minst tre års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Den som vill bli advokat måste också avlägga en muntlig examen och visa att han eller hon är lämplig för yrket. Advokater måste också vidareutbilda sig fortlöpande.