090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nu

Försäljningar

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETEN VÄNNÄS TOBACKA 1:19  (Tobacka 23)

Fastigheten säljs på offentlig auktion genom advokaten Christer Ärlestig, förordnad god man enligt lagen om samäganderätt. För ytterligare information, hänvisas till gode mannen: Advokat Christer Ärlestig, Ahlgrens Advokatbyrå, 090-77 83 10.

För uppgifter om fastigheten markera bifogade filer med objektsbeskrivning och bilder så öppnas en länk,  Objektsbeskrivning & försäljningsvillkor,  Bilder Tobacka. Tillträde efter överenskommelse.

Auktionen hålls onsdagen den 15 maj 2019 kl 13.30 på Ahlgrens Advokatbyrå, Renmarkstorget 8, Umeå. Observera särskilda villkor om handpenning mm.

ÖPPNA VISNINGAR: Torsdag den 25 april kl 14-16 och onsdag den 8 maj kl 17-19

 

ANBUDSFÖRFARANDE I KONKURS

Skylt & Gravyr i Umeå AB har av Umeå tingsrätt försatts i konkurs den 28 mars 2019. Konkursgäldenären har under lång tid bedrivit verksamhet i förhyrda lokaler på Västerslätt i Umeå.

Anbud infordras härmed på konkursbolagets rörelse eller inventarier och varulager som skall vara konkursförvaltaren Anders Johnsson tillhanda senast 2019-04-18, kl 12.00.

Anbudsunderlag se bifogad fil, Anbudsunderlag -Skylt 6 Gravyr i Umeå AB

 

FÖRSÄLJNING FÖR KLIENTS RÄKNING

Bostadsbestånd med bl.a. tre hyreshus

För klients räkning söker vi en köpare till ett blandat bostadsbestånd, bestående av såväl enskilda uthyrda småhusenheter som hyreshusenheter. Det rör sig genomgående om fastigheter med visst renoveringsbehov och eventuellt ombyggnationsmöjligheter.

Fastigheterna är belägna i Umeås omnejd, i Holmsund, Obbola och Vännäs.

För uppgifter se bifogat prospekt ,  Prospekt 190410

Intresserade ombeds kontakta advokatbyrån via info@ahlgrens.nu och ange referens ”14024”