090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Försäljningar

ANBUD HANDELSTRÄDGÅRD I STENSELE, INREDNINGSBUTIK I STORUMAN OCH HEMSIDA FÖR WEBBUTIK.

Storumans Blomstergård AB har av Lycksele tingsrätt försatts i konkurs den den 9 november 2018. Konkursgäldenären har bedrivit handelsträdgård i Stensele, butik i Storuman och en webbutik.

Anbud infordras härmed på konkursbolagets fastighet, inventarier, varulager och hemsida för webbutik.

Anbudstiden går ut 2018-11-30.

För vidare uppgifter se anbudsunderlaget nedan.

Anbudsunderlag – Storumans Blomstergård AB