090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nu

Elin Edlund

Biträdande jurist, Umeå

E-post: elin.edlund@ahlgrens.nu
Telefon: 090-77 83 10

Särskild inriktning

Elin Edlund arbetar huvudsakligen med förvaltningsrättsliga uppdrag såsom offentligt biträde i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT). Hon åtar sig även uppdrag som rättegångsbiträde och god man i ärenden om förvaltarskap, i mål om särskild förordnad vårdnadshavare och i ärenden om godmanskap.

Erfarenheter
  • Juristexamen 2018
  • Anställd på byrån sedan 2018
Se all personal