Jenny Lundström

Advokat, Skellefteå
jenny.lundstrom@ahlgrens.nu
0910-13500

Särskild inriktning

Jenny Lundström är särskilt inriktad mot familjerätt. Inom familjerättens område åtar sig Jenny Lundström uppdrag både som ombud i tvister om barns vårdnad, boende och umgänge samt i tvister om underhållsbidrag, arv och bodelning. Jenny Lundström förordnas också återkommande som bodelningsförrättare och boutredningsman. Hon anlitas även för upprättande av familjerättsliga handlingar, såsom bouppteckningar, testamenten och äktenskapsförord. Jenny Lundström förordnas regelbundet som målsägandebiträde samt som offentligt biträde i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT) och asyl.

Erfarenheter
  • Juristexamen 2013
  • Stockholm Stad, 2012-2013
  • Juristfirman Brink & Partners HB, Stockholm 2013-2015
  • Familjens Jurist i Umeå, 2015-2018
  • Anställd på advokatbyrån 2018-
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2022
Se alla medarbetare