Joakim Lyxell

Biträdande jurist, Umeå
joakim.lyxell@ahlgrens.nu
090-77 83 10

Särskild inriktning

Joakim Lyxell är inriktad mot straffrätt och migrationsrätt. Inom straffrättens område åtar han sig uppdrag och förordnas som målsägandebiträde. Inom migrationsrätt åtar han sig främst uppdrag som offentligt biträde i mål och ärenden gällande asyl men även övriga utvisningsärenden. Utöver detta åtar sig Joakim Lyxell uppdrag som rättegångsbiträde och god man i ärenden om förvaltarskap, godmanskap m.m. Vad gäller det förvaltningsrättsliga området åtar sig Joakim Lyxell, utöver migrationsrättsliga mål och ärenden, även uppdrag som offentligt biträde i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT).

Erfarenheter
  • Juristexamen 2015
  • Migrationsverket 2015–2018
  • Lycksele tingsrätt 2018–2020
  • Anställd vid advokatbyrån sedan 2020
Språk

Engelska

Se alla medarbetare