Linda Critchley

Biträdande jurist, Skellefteå
linda.critchley@ahlgrens.nu
0910-13500

Särskild inriktning

Linda Critchley åter sig uppdrag inom familjerätt, såväl ekonomisk familjerätt som tvister gällande vårdnad, boende och umgänge. Inom straffrättens område arbetar hon med uppdrag som målsägandebiträde. Hon förordnas även som rättegångsbiträde i ärenden om förvaltarskap och god man samt som offentligt biträde i mål rörande LVU, LVM och LPT.

Erfarenheter
  • Juristexamen 2019
  • Notarie, Skellefteå tingsrätt 2019-2021
  • Anställd på advokatbyrån 2021-
Se alla medarbetare