090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nu

Ulrica Renström

Biträdande jurist, Skellefteå

E-post: ulrica.renstrom@ahlgrens.nu
Telefon: 0910-135 00

Särskild inriktning

Ulrica Renström har flera års erfarenhet av arbete i allmän domstol (tingsrätt och hovrätt) och är specialiserad på familjerätt. Inom familjerättens område åtar sig Ulrica Renström uppdrag både såsom ombud i tvister om barns vårdnad, boende och umgänge samt i tvister om arv och bodelning. Ulrica Renström förordnas också regelbundet som bodelningsförrättare och boutredningsman. Hon anlitas även för upprättande av familjerättsliga handlingar, såsom bouppteckningar, testamenten och äktenskapsförord samt förordnas som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentligt biträde i mål om tvångsvård (LVU, LVM och LPT) och asyl.

Erfarenheter
  • Jur.kand. examen 2009
  • Notarietjänstgöring Ångermanlands tingsrätt 2010-2011
  • Hovrätten för Övre Norrland 2011-2013
  • Familjens jurist Skellefteå 2013-2017
  • Anställd på advokatbyrån 2017-
Se all personal