090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nu

Kring jul och nyår är servicen hos Notarius Publicus begränsad. Om du behöver hjälp av Notarius Publicus under den tiden rekommenderar vi att du ringer oss först för mer detaljerad information.