090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nu

Föreläsning för Rotary Guldstaden

Advokaten Anton Strandberg föreläste igår för Rotary Guldstaden på Scandic i Skellefteå. Föreläsningen handlade om överlåtelser av aktiebolag och vilka fallgropar som finns att undvika med anledning av det. Anton Strandberg betonade vikten av bra och tydliga avtal och...

Får man behålla sitt målsägandebiträde i hovrätten?

Den som varit utsatt för brott får många gånger ett målsägandebiträde, oftast en advokat, utsedd som stöd och hjälp i rättsprocessen. Oftast utses målsägandebiträdet under förundersökningen, det vill säga under tiden som polisen utreder den aktuella anmälan. Det är...

Hur använder ni konkurrensklausuler i er verksamhet?

Det har blivit allt vanligare att anställningsavtal innehåller klausuler som förbjuder en anställd att efter anställningens upphörande konkurrera med den tidigare arbetsgivaren eller ta med sig dennes personal eller kunder. Klausulerna kan exempelvis avse att förbjuda...

Nya avgöranden om oaktsam våldtäkt

I samband med att den så kallade samtyckeslagstiftningen infördes sommaren 2018 beträffande våldtäktsbrott infördes även en ny brottsrubricering, nämligen oaktsam våldtäkt. Bestämmelsen handlar om situationen att någon misstänker att den andra personen inte deltar...

Se fram emot en sommar med rökfria uteserveringar

För alla icke-rökare har sommaren med största sannolikhet just blivit betydligt trevligare, men det samma kan inte sägas för de som vid tillfälle har uppskattat att kunna röka en cigarett på en uteservering. Från och med den 1 juli 2019 är det nämligen generellt sett...