090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Har ditt företag sett över er hantering av personuppgifter?

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, i kraft. Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige och ersatte personuppgiftslagen, PUL, som gällt i Sverige sedan 1998. Mycket i regleringarna känns igen från...

Gymnasielagen får tillämpas

Den s.k. gymnasielagen får nu tillämpas efter besked från Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen är högsta instans i migrationsmål och har genom två domar tagit ställning till om lagen kan tillämpas. Lagen innebär en möjlighet till uppehållstillstånd för...

Nya EU-regler om bodelning kan påverka dig

Den 29 januari 2019 träder två nya EU-förordningar i kraft. De innehåller nya regler som kan påverka bodelningar och äktenskapsförord i Sverige och utomlands. En nyhet är att det blir väsentligt att komma ihåg att datera t ex ett äktenskapsförord eller bodelningsavtal...

Kom ihåg Förnyelselagen – Om din fastighet är berörd

Nu närmar sig tiden enligt den så kallad Förnyelselagen. Den innebär att inskrivningen av avtalsservitut eller nyttjanderätten i fastighetsregistret, som har beviljats före den 1 juli 1968, kommer att tas bort från fastighetsregistret vid årsskiftet om inget annat...

Vi växer i Skellefteå

Ahlgrens Advokatbyrå utökar nu kontoret i Skellefteå med två nya medarbetare; advokaten Anton Strandberg och biträdande juristen Jenny Lundström. Anton Strandberg, som varit anställd på Umeåkontoret sedan förra året, är särskilt inriktad på affärsjuridik, såsom...

Ahlgrens föreläste vid Deloittes kvinnliga nätverk

Under temat ”Tänk efter före” höll Helena Eliasson Järnö, Ulrika Lange och Ulrica Renström igår en föreläsning om ekonomisk familjerätt och om aktuella frågor rörande den nya lagen om företagshemligheter. Föreläsningen arrangerades av revisionsbyrån...