090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Avtalsrätt och köprätt

Vi tycker det är viktigt med en bra och genomtänkt reglering i både stora och små frågor. Många tvister kan förhindras med genomtänkta och väl skrivna avtal.

Vi biträder löpande med att upprätta och tolka avtal i olika sammanhang. Vårt biträde kan avse såväl affärsuppgörelser mellan företag som konsumentfrågor. Vi lämnar såväl rådgivning som upprättar nödvändiga handlingar.

Vi hjälper Dig med att tolka redan befintliga avtal efter att frågetecken uppkommit eller att en tvist uppstått. Det kan vara fråga om ett köp där Du inte får den vara eller tjänst som utlovats, eller att köpeskillingen inte betalas. Vi hjälper då till med att bedöma om och på vilket sätt ärendet ska drivas framåt. I många fall kan tvisten lösas utan prövning i domstol. Blir en process i domstol nödvändig eller blir tvisten föremål för skiljeförfarande biträder vi naturligtvis i samband därmed. Vi har stor erfarenhet av att föra rättsliga processer.

Avtals- och köprätt - Ahlgrens advokatbyrå