090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Fastighetsrätt

Vi erbjuder biträde i fastighetsanknutna frågor. Flera av byråns advokater biträder löpande i ärenden som rör:

  • Köp och försäljning av fastigheter och bostadsrätter
  • Tolkning av fastighetsrättsliga avtal
  • Försäljning av fastigheter på offentlig auktion
  • Entreprenadfrågor
  • Nyttjanderättsfrågor såsom hyra, arrende, bostadsrätter och servitut
  • Tvister, exempelvis fel i fastighet/hus eller fel i bostadsrätt, villkor vid förlängning av arrendetid, skadeståndsfrågor med mera
  • Bygglov, gemensamhetsanläggningar, vägar, vattenanläggningar och annat som rör fastighetsanknutna frågor

 

Fastighetsrätt - Ahlgrens advokatbyrå