090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Miljö- och vattenrätt

Miljörätt

Miljön är viktig för oss alla. Miljörätten har därför blivit ett naturligt inslag i privat- och affärslivet. Ahlgrens Advokatbyrå har medarbetare med mångårig erfarenhet av mark- och miljörätt. Vi granskar och upprättar avtal, biträder vid tillståndsansökningar eller miljöprövningar samt företräder klienter i miljöskadeärenden.

Vattenrätt

Gruva, täkt eller vattenkraft? Brygga, pir eller kaj? Arbeten eller andra åtgärder i vatten kräver många gånger tillstånd av olika slag. Vi biträder sökande eller sakägare i mål och ärenden kring vatten eller vattenverksamhet.

Miljö- och vattenrätt - Ahlgrens advokatbyrå