090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Nyttjanderätt

Ahlgrens Advokatbyrå biträder fastighetsägare, nyttjanderättshavare och andra i alla frågor som rör nyttjanderätter och andra fastighetsanknutna frågor. Det kan vara fråga om hjälp i ärenden avseende hyresförhållanden, arrendeavtal, servitut, bostadsrätter eller liknande. Vi biträder i allt från rådgivning och avtalsskrivning inför ingående av avtal liksom vid tillämpning av redan ingångna avtal, uppsägningar och efterföljande processer vid såväl hyres- och arrendenämnd som i domstol.

Den rättsliga regleringen när det gäller hyres- och arrenderättsliga frågor är i många delar detaljerad och kan många gånger föranleda behov av noggrannare överväganden inför avtalstecknande, förändringar eller uppsägningar. Hör gärna av dig till oss om du har frågor kring detta.

Nyttjanderätt - Ahlgrens advokatbyrå