090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Offentlig upphandling

Ahlgrens Advokatbyrå biträder både upphandlande myndigheter och anbudsgivare inom området offentlig upphandling. Det kan vara vid överprövningsprocesser, vid upprättande av anbud eller förfrågningsunderlag inför en offentlig upphandling eller vid skadeståndsprocesser efter en genomförd upphandling.

Den rättsliga regleringen av området är mycket omfattande och detaljrik vilket innebär att både offentliga och privata parter ofta behöver juridiskt biträde vid hanteringen av en upphandling. Hör gärna av er till oss för biträde!

Offentlig upphandling - Ahlgrens advokatbyrå