090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Skadestånds- och försäkringsrätt

Har Du drabbats av en skada hjälper vi Dig att utreda förutsättningarna för ekonomisk kompensation. Hos oss arbetar ett flertal advokater som har erfarenhet av skadeståndsrättsliga tvister.

Vi hjälper Dig även i samband med skadereglering hos försäkringsbolag. Har Du drabbats av en personskada kan Ditt försäkringsbolag i många fall stå kostnaden för ett juridiskt ombud.

Skadestånds- och försäkringsrätt - Ahlgrens advokatbyrå