090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Brottmål

De flesta advokater vid Ahlgrens Advokatbyrå arbetar med brottmål. Det kan vara som offentlig eller privat försvarare för klienter som är misstänkta för brott eller som målsägandebiträde för klienter som blivit utsatta för brott.

I en brottmålsprocess är det viktigt med en försvarare eller ett målsägandebiträde som är väl förtrogen med rättsområdet. Vid utredning av vissa brott är det en stor fördel om försvararen har särskild kompetens. Det kan vara vid misstänkt ekonomisk brottslighet eller vid allvarliga narkotika- eller våldsbrott. Advokater verksamma på Ahlgrens Advokatbyrå har den kompetensen och vidareutbildar sig löpande inom rättsområdet.

Rätt till offentlig försvarare har den som är häktad, anhållen eller misstänkt för brott som kan medföra minst sex månaders fängelse. Offentlig försvarare kan också förordnas om den misstänkte är i behov av det med hänsyn till utredningen av brottet eller om det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas. Offentlig försvarare betalas av staten, men om den misstänkte döms för brottet kan han eller hon bli skyldig att återbetala försvararkostnaderna till staten.

Du kan själv begära vilken advokat du vill ha som försvarare, vi på Ahlgrens Advokatbyrå tar på oss uppdrag som offentlig försvarare. Om du inte väljer någon utser domstolen en advokat.

Om domstolen inte utser någon offentlig försvarare kan du anlita oss på Ahlgrens Advokatbyrå som din privata försvarare. Det finns vissa möjligheter att få tillbaka en del av kostnaderna för en privat försvarare vid en frikännande dom.

Brottmål - Ahlgrens advokatbyrå