090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Familjerätt

Ahlgrens Advokatbyrå biträder löpande i alla typer av familjerättsliga ärenden. Det kan vara att upprätta familjerättsliga avtal såsom testamenten, äktenskapsförord, samboavtal m.m. Det kan också vara biträde i samband med dödsfall att upprätta bouppteckning, genomföra dödsboutredningar och förrätta arvskiften. Skulle oenighet uppstå i samband med bodelning eller dödsboutredning har vi stor erfarenhet av tvister på detta område. Vid byrån arbetar advokater som regelbundet erhåller uppdrag från tingsrätt att vara exempelvis bodelningsförrättare samt boutredningsman i dödsbon.

Vi lämnar också löpande biträde i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn där vi hjälper till med såväl inledande rådgivning som i processer vid domstol. Vi har stor erfarenhet av frågor som uppkommer i samband med dessa tvister, såsom förutsättningar för ensam vårdnad, vad krävs för ett växelvist boende m.m.

Vi biträder även i frågor som rör underhåll till barn. I de flesta fall kan lösningar ske utan prövning i domstol men om en sådan prövning skulle visa sig nödvändig så kan vi naturligtvis även biträda i den delen.

Familjerätt - Ahlgrens advokatbyrå