090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Underhållsbidrag och underhållsstöd – vad är det för skillnad?

Den förälder som efter en separation inte bor tillsammans med sitt barn är underhållsskyldig för barnet. Utgångspunkten är att föräldrarna själva ska hantera de ekonomiska frågorna kring barnet. Det finns två parallella regelverk som rör ekonomiska frågor kring barns...

Studiebesök från Litauen

Idag, den 30 november 2018, har Ahlgrens Advokatbyrå haft besök av domaren Mindaugas Šimonis från Kaunas Regional Court i Litauen. Besöket är en del i ett utbytesprogram som Mindaugas Šimonis deltar i och som anordnas av EJTN (European Judicial Training Network) och...

Antalet vårdnadstvister i domstol ökar

Vårdnadstvister i domstol har det senaste decenniet ökat i antal, visar statistik från Domstolsverket. Det som är bäst för barnen ska komma i första hand när en vårdnadstvist prövas av domstol. Ibland kan det vara svårt att i förhand bedöma vad en domstol skulle anse...

Anbudsförfarande i konkurs

Storumans Blomstergård AB har försatts i konkurs och anbud infordras på tillgångarna i konkursboet se vidare under försäljning eller följ länk, här

Advokat på Ahlgrens Advokatbyrå vann i Högsta domstolen

Flera av advokaterna på advokatbyrån arbetar med brottmål och tar regelbundet uppdrag som offentliga försvarare. Oftast avgörs brottmålen genom huvudförhandling i tingsrätten och i vissa fall även efter förhandling i hovrätten. Att mål går ända upp till Högsta...

Allhelgonahelgen 2018

På fredag den 2 november stänger kontoret i Umeå kl 12.00. Under fredagen har vi också begränsad service på Notarius Publicus. Trevlig helg