090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nu

Notarius Publicus under jul- och nyårshelgerna

Kring jul och nyår är servicen hos Notarius Publicus begränsad. Om du behöver hjälp av Notarius Publicus under den tiden rekommenderar vi att du ringer oss först för mer detaljerad information.

Kom ihåg dina rättigheter i jul

Julen står för dörren och för de allra flesta innebär denna tid att det är dags ge sig ut på julklappsjakt både i fysiska butiker och i näthandeln. När du står där med tio kassar i händerna och bara måste hitta något till farmor innan butiken stänger kan det vara...

Ersättning vid frihetsberövanden som inte leder till fällande dom

Frihetsberövanden är en av de mest ingripande åtgärder som staten kan rikta mot en enskild individ. Varje år häktas cirka 9 000-10 000 personer i Sverige, varav ungefär 1 000 personer är mellan 15–20 år (se Åklagarmyndighetens årsredovisning 2018). Än fler personer...

Nya priser Notarius Publicus

Från och med den 1 december 2019 gäller följande priser för tjänster hos Notarius Publicus: Legalisering av en namnteckning på ett dokument 400 kr Legalisering av flera namnteckningar på ett dokument 500 kr Legalisering av en fotokopia 400 kr Utfärdande av enkel...

Skillnaden mellan advokater och andra juridiska konsulter

Den 2 september i år tillträdde Mia Edwall Insulander som ny generalsekreterare för Advokatsamfundet. I senaste numret av tidskriften Advokaten lyfte Mia Edwall Insulander frågan om skillnaden mellan advokater och andra juridiska konsulter. Då skillnaden mellan...