090-77 83 10 (Umeå) 0910-135 00 (Skellefteå)info@ahlgrens.nuRenmarkstorget 8 (Umeå), Kanalgatan 41B (Skellefteå)

Nya samtyckeslagstiftningen – vad innebär den?

Den 1 juli 2018 infördes en ny sexualbrottslagstiftning i Sverige genom att så kallad samtyckeslagstiftning infördes. Nu har den nya lagstiftningen varit gällande och tillämpats i drygt ett halvår och den har redan lett till flera fällande domar i situationer som...

Ahlgrens delade ut pris på Handelsgalan

I lördags hölls den årliga Handelsgalan i Umeå och med på galan fanns advokaterna Ulrika Lange, Helena Eliasson Järnö och Anders Johnsson. Ahlgrens Advokatbyrå är sedan något år tillbaka med och sponsrar galan, i syfte att vara med och lyfta fram den lokala handeln. I...

Golvpris och onormalt låga priser – LOU-praxis från året som gick

Under förra året avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), som är högsta instans bland förvaltningsdomstolarna, ett flertal mål om offentlig upphandling. Ett av dessa (HFD 2018 ref. 50) handlade om så kallade golvpriser, det vill säga att den...

Välkommen 2019!

Nu är vi på Ahlgrens Advokatbyrå åter i full gång efter jul- och nyårhelgerna. Både kontoret i Skellefteå och i Umeå har öppet som vanligt och vi finns även tillgängliga på telefon eller e-post. Ring eller mejla oss för att boka en tid! God fortsättning på det nya...

Har du och dina grannar en gemensam förening?

På flera håll har det nyligen framkommit att banker börjat reagera kring bankkonton som man inte kan knyta till en specifik person eller till ett visst organisationsnummer. Detta kan leda till banken väljer att frysa de medel som finns på bankkontot eller att man...

Underhållsbidrag och underhållsstöd – vad är det för skillnad?

Den förälder som efter en separation inte bor tillsammans med sitt barn är underhållsskyldig för barnet. Utgångspunkten är att föräldrarna själva ska hantera de ekonomiska frågorna kring barnet. Det finns två parallella regelverk som rör ekonomiska frågor kring barns...