Om oss

Vi på Ahlgrens Advokatbyrå arbetar under ledorden Hållbar juridik.

För oss handlar Hållbar juridik om att tänka lite längre. Att hitta juridiska lösningar som fungerar både idag men också i framtiden. Det handlar om att se våra klienters behov och att använda vårt kunnande för att ge bästa möjliga förutsättningar såväl i affärer som i tvister och i livets olika skeenden.

Hållbar juridik är dock inte bara en fråga om juridisk expertis. Det är också en fråga om att vi vill vara ett långsiktigt hållbart företag. Ahlgrens Advokatbyrå grundades på 1940-talet och har stått stadigt genom både decennieskiften och millennieskifte. Vi är stolta över vår långa historia samtidigt som vi inser att nutiden och framtiden ställer nya krav. Genom Hållbar juridik tar vi ansvar för vår verksamhet, använder ny teknik och minskar vår miljöbelastning.

Hållbar juridik är också en tanke om långsiktiga samarbeten med lokal förankring. Vi vill vara den självklara partnern för både små och stora företag i Västerbotten. Genom våra advokatkontor i Umeå och Skellefteå, tillsammans med tillgång till videomöten, kan vi erbjuda bred juridisk kompetens och hög tillgänglighet. Under fliken Tjänster beskriver vi samtliga de rättsområden vi arbetar med.